Trwa nabór na indywidualną oraz grupową naukę pływania *** Trwa nabór na indywidualną oraz grupową naukę pływania *** Trwa nabór na indywidualną oraz grupową naukę pływania *** Trwa nabór na indywidualną oraz grupową naukę pływania *** Trwa nabór na indywidualną oraz grupową naukę pływania ***
Techniki pływania - Delfin
Delfin

W trakcie pływania delfinem pozycja ciała zmienia się na skutek falowych ruchów tułowia, który współdziała z pracą nóg. Nogi, jak i ramiona wykonują ruchy jednoczesne i symetryczne.

Ruch kończyn dolnych poprzedzony jest ruchem całego tułowia. Ruch ten zapoczątkowany jest w odcinku piersiowym i przenosi się stopniowo z kręgosłupa na stawy biodrowe, kolanowe i skokowe. Obszerność ruchu zwiększa się im bliżej stóp. W czasie ruchu w dół stopy, podobnie jak w kraulu, lekko nawracają się i zginają podeszwowo, a w czasie ruchu ku górze zginają się grzbietowo i odwracają. Pionowe przemieszczanie się bioder w pływaniu delfinem odgrywa szczególną rolę. Po pierwszym ruchu nóg do góry rozpoczyna się pogrążanie bioder w dół, co sprzyja szybkiemu przemieszczaniu się pozostałych części kończyn dolnych w górę. Kolana są ugięte a stopy znajdują się przy powierzchni wody. Z takiego ułożenia następuje silny ruch nóg w dół. Na jeden cykl ruchu ramion przypada najczęściej dwa cykle ruchów kończyn dolnych. Trajektoria pierwszego ruchu jest mniejsza, a najniższe i najwyższe położenie nóg różnią się średnio o 0,4 m. Trajektoria ruchu drugiego jest większa i amplituda ruchu stóp średnio 0,5 m.

Właściwa faza ruchu kończyn górnych rozpoczyna się z chwilą włożenia rąk do wody. Włożenie dłoni odbywa się na szerokość barków. Najpierw zanurzone zostają przedramiona, następnie ramiona. Ruch ramion pod wodą zbliżony jest do ruchu ramion podczas pływania kraulem na piersiach. Ramiona prostują się, a dłonie wysuwane są palcami w przód na zewnątrz i w dół. Następuje pociągniecie poprzez ugięcie kończyn w stawach łokciowych. Gdy ramiona znajdują się prostopadle do tułowia, następuje uniesienie głowy, biodra obniżają się. Następuje odepchnięcie poprzez prostowanie ramion w stawach łokciowych. Dłonie wykonują ruch do tyłu i do wewnątrz. Kończą ruch z chwilą, gdy znajdą się na wysokości bioder. Pływak unosi głowę i wykonuje wdech. Przedramiona kierują się na zewnątrz i wyjmowane są z wody w kolejności: barki, ramiona, przedramiona, ręce. Jest to początek fazy przygotowawczej. Ramiona przenoszone są do przodu nad wodą ruchem półkolistym, przy lekko ugiętych stawach łokciowych.

Pierwszy ruch kończyn dolnych łączy się z początkiem fazy właściwej kończyn górnych, natomiast drugi przypada na zakończenie tej fazy. Tak więc podczas pływania delfinem wypadają dwa cykle ruchów kończyn dolnych na jeden cykl ruchu kończyn górnych. Jest to najpowszechniejszy sposób koordynacji ruchów kończyn w delfinie. Wdech następuje w końcowej fazie odepchnięcia dłońmi i podczas ich wynurzania. Najczęściej stosowaną koordynacją jest wykonanie wdechu co drugi ruch ramion.

Copyright 2009-2024 © Szkółka REKORD